Stansen begrunnes i at når skoler nå stenges ned vil det være mange voksne og barn som er hjemme når vann og avløp må stenges på dagtid pga. arbeidene. Dette, sammen med at stengingen gir behov for midlertidige fellestoalett, er lite forenelig med de smittepreventive hensyn som vi må ta i forbindelse med corona-viruset.

Arbeidene som pågår på rekkene denne uka fullføres torsdag kveld. 

Stansen i arbeidet vil få konsekvenser for framdriftsplanen for rørfornyingen. Styret vil komme tilbake til mer informasjon når dette er mer avklart.