Nyttig info

Forsikring bolig

 

Tingsletta Borettslag har avtale med If forsikring om boligforsikring. Dette er en bygningsforsikring, og hver enkelt andelseier må selv sørge for innboforsikring.

Skade meldes på:

info@tobb.no

eller tlf. 73 83 15 00

TOBB melder da saken videre til If og følger opp saken på vegne av Tingsletta borettslag.

NB! Ved akutt behov for hjelp og skadebegrensning er det viktig at andelseier selv så fort som mulig tar kontakt med nødvendig assistanse (Rørleggervakt, Restverdiredning eller lignende).