Drift

Styret i Tingsletta


Styret etter Generalforsamling 2021 er som følger: 

Navn

Verv Adresse Telefon
Espen Linløkken Styreleder Fjøsmestervegen 30B 905 82 054
Ove Morten Isbrekken Styremedlem Tingvegen 19 D 995 42 069
Halvard Hoelseter Styremedlem Stallmestervegen 14 C 911 79 559
Marthe Nordbakken Styremedlem Tingvegen 11 C 952 68 609
Helene Møllevik Styremedlem Tingvegen 19 D 414 41 038
Liv Edel Berge Varamedlem Fjøsmestervegen  
Kurt Tollaksen Varamedlem Fjøsmestervegen  
Ivar Sjøvold Varamedlem Stallmestervegen  
Mari Elisabeth Vold Varamedlem Tingvegen  

Styret kan nås på e-post: tingslettabl@gmail.com