Drift

Styret i Tingsletta


Styret etter Generalforsamling 2020 er som følger: 

Navn

Verv Adresse Telefon
Espen Linløkken Styreleder Fjøsmestervegen 30B 905 82 054
Asbjørn Wexsahl Styremedlem Tingvegen 28D 924 24 442
Alexander Hole Styremedlem Tingvegen 7C 410 02 768
Ove Morten Isbrekken Styremedlem Tingvegen 15 995 42 069
Halvard Hoelseter Styremedlem Stallmestervegen  
Marthe Nordbakken Varamedlem Tingvegen   
Liv Edel Berge Varamedlem Fjøsmestervegen  
Kurt Tollaksen Varamedlem Fjøsmestervegen 10A  
Ivar Sjøvold Varamedlem Stallmestervegen 14A  

Styret kan nås på e-post: tingslettabl@gmail.com