Åpnet for bestilling av lading i garasjer og uteplasser i Fjøs- og Stallmestervegen
02. juni 2021

Ladeanlegget for garasjer i stallmestervegen og fjøsmestervegen, samt uteplasser 104 og 105 er åpen for bestilling.

Oppstart i brunborgen
26. mai 2021

7. juni er det klart for oppstart av arbeidet med renovering av Brunborgen. Arbeidet vil holde på fra uke 23 til uke 37 med ferie i 29, 30 og 31 slik det ser ut nå.

Lademuligheter i Stall- og Fjøsmestervegen
19. mai 2021

Vi har endelig kommet til enighet med våre naboer ang. mulighet for å lade i Stall- og Fjøsmestervegen. Ladeløsning vil bli etablert i løpet av juni måned.

Avfallsløsning i Fjøsmestervegen og Stallmestervegen
19. mai 2021

Underveis i etableringen i Fjøs- og Stallmestervegen endret Kommunen deres plan fra en 2-container løsning tilbake til 3. Ferdigstilling ventes i løpet av 2 uker.

Ny dato for generalforsmaling
19. mai 2021

Generalforsamlingen blir digital i år som i fjor. Ny dato er satt til 9.juni. Innkalling kommer snart digitalt og i posten

Dugnadsuke
11. april 2021

Vårdugnaden står for tur. Som i fjor blir også denne avholdt gjennom hele uke 16. Det er bestilt feiing og containere som tidligere.

Utsettelse av årsmøtet/generalforsamling
11. april 2021

Årsmøtet var ment å avholdes 15.04.21. Pga. forsinket årsregnskap får vi ikke til å avholde dette på denne datoen. Ny informasjon vil komme i løpet av uke 15.

Nedsikring av garasjer
16. mars 2021

25. mars kommer elektriker og bytter sikringer i garasjene. Da kan vi beholde lys, stikk og garasjeportåpner. Det blir imidlertid ikke anledning til høye strømtrekk.

Start av arbeid med nedgravde søppelcontainere
12. februar 2021

Det er nå avklart at arbeidet med nedgravde søppelkontainere i Stallmestervegen og Fjøsmestervegen starter i neste uke, Uke 7 2021

Etablering av lademulighet utenfor Tingvegen 1 og 3
07. februar 2021

Gravearbeid vil starte til uken for etablering av lading utenfor Tingvegen 1 og 3 .

Fjerning av trær langs sti
10. januar 2021

Etter lang ventetid kommer endelig kommunen og fjerner 13 syke trær langs stien opp mot Estenstadmarka.

Frivillige som ønsker å bidra til ny utforming av områdene rundt de to fotballbanene våre
07. januar 2021

Styret er på jakt etter beboergrupper som ønsker å være med på å se på nye muligheter knyttet til de to områdene forballbanene våre ligger i.

Isbaner er åpnet
07. januar 2021

Borettslaget har en ivrig dugnadsgjeng som i år har laget to isbaner. Den ene ligger mellom Stallmestervegen 20 og 14, mens den andre ligger på gressfotballbanen.

Oppdatering ang. midlertidig stans i arbeidet med rørfornying
07. januar 2021

Etter nye nasjonale føringer og anbefaling fra smittevernkontoret i Trondheim har Styret besluttet å stanse framdriften for rørfornyingsprosjektet midlertidig.

Midlertidig stans i arbeidet med rørfornying
03. januar 2021

Styret har i kveld bedt entreprenør for rørfornying å stanse arbeidet midlertidig. Etter nye innstramninger ser vi det ikke som ansvarlig å fortsette arbeidet.

Ny framdriftsplan for rørfornøying
12. desember 2020

Det foreligger ny framdriftsplan for rørfornying

Oppstart rørfornying
26. november 2020

Vi starter opp rørfornyingsprosjektet igjen.

Feiing av Tingveien
07. oktober 2020

Feievesenet har fått utlevert nøkkel til stigene i Tingveien.

Oppdatering ang. ladeløsning
19. september 2020

Ladeløsning i Tingveien er endelig oppe å gå. Etter lang venting for å få montert måling er vi i gang. Arbeidet i Fjøs- og Stallmestervegen startes i oktober. Endelig!.

Ingangsettelse for lekeplasser
19. september 2020

Endelig starter arbeidet med lekeplassene. Mandag 21. september går startskuddet i Fjøsmestervegen.