Dugnadsuke
11. april 2021

Vårdugnaden står for tur. Som i fjor blir også denne avholdt gjennom hele uke 16. Det er bestilt feiing og containere som tidligere.

Utsettelse av årsmøtet/generalforsamling
11. april 2021

Årsmøtet var ment å avholdes 15.04.21. Pga. forsinket årsregnskap får vi ikke til å avholde dette på denne datoen. Ny informasjon vil komme i løpet av uke 15.

Nedsikring av garasjer
16. mars 2021

25. mars kommer elektriker og bytter sikringer i garasjene. Da kan vi beholde lys, stikk og garasjeportåpner. Det blir imidlertid ikke anledning til høye strømtrekk.

Start av arbeid med nedgravde søppelcontainere
12. februar 2021

Det er nå avklart at arbeidet med nedgravde søppelkontainere i Stallmestervegen og Fjøsmestervegen starter i neste uke, Uke 7 2021

Etablering av lademulighet utenfor Tingvegen 1 og 3
07. februar 2021

Gravearbeid vil starte til uken for etablering av lading utenfor Tingvegen 1 og 3 .

Fjerning av trær langs sti
10. januar 2021

Etter lang ventetid kommer endelig kommunen og fjerner 13 syke trær langs stien opp mot Estenstadmarka.

Frivillige som ønsker å bidra til ny utforming av områdene rundt de to fotballbanene våre
07. januar 2021

Styret er på jakt etter beboergrupper som ønsker å være med på å se på nye muligheter knyttet til de to områdene forballbanene våre ligger i.

Isbaner er åpnet
07. januar 2021

Borettslaget har en ivrig dugnadsgjeng som i år har laget to isbaner. Den ene ligger mellom Stallmestervegen 20 og 14, mens den andre ligger på gressfotballbanen.

Oppdatering ang. midlertidig stans i arbeidet med rørfornying
07. januar 2021

Etter nye nasjonale føringer og anbefaling fra smittevernkontoret i Trondheim har Styret besluttet å stanse framdriften for rørfornyingsprosjektet midlertidig.

Midlertidig stans i arbeidet med rørfornying
03. januar 2021

Styret har i kveld bedt entreprenør for rørfornying å stanse arbeidet midlertidig. Etter nye innstramninger ser vi det ikke som ansvarlig å fortsette arbeidet.

Ny framdriftsplan for rørfornøying
12. desember 2020

Det foreligger ny framdriftsplan for rørfornying

Oppstart rørfornying
26. november 2020

Vi starter opp rørfornyingsprosjektet igjen.

Feiing av Tingveien
07. oktober 2020

Feievesenet har fått utlevert nøkkel til stigene i Tingveien.

Oppdatering ang. ladeløsning
19. september 2020

Ladeløsning i Tingveien er endelig oppe å gå. Etter lang venting for å få montert måling er vi i gang. Arbeidet i Fjøs- og Stallmestervegen startes i oktober. Endelig!.

Ingangsettelse for lekeplasser
19. september 2020

Endelig starter arbeidet med lekeplassene. Mandag 21. september går startskuddet i Fjøsmestervegen.

Rehabilitering Lekeplasser, status
20. august 2020

Entreprenør er nå valgt og oppstart er forventet i løpet av høsten.

Byggetiltak og varsling/søknad
10. juli 2020

Det er sommer og sesongen for byggetiltak er godt i gang. Les mer om hvilke føringer og regler som gjelder

Forberedelse til digital Generalforsamling
10. juli 2020

Det vil bli avholdt en digital Generalforsamling i august. For å kunne stemme digitalt må du ha en bruker i TOBBs portal. Her er en veiledning på hvordan.

Trampoliner fellesområder- oppheving av covid-forbud
11. juni 2020

Styrets opphever vedtak om stans i bruk av trampoliner på fellesområder med virkning fra 12. juni. Husk kravet om at medeierliste må sendes styret før utsetting/bruk.

Lading i borettslaget
11. mai 2020

Vikting informasjon er lagt ut angående lading i borettslaget.