Drift

Foretningsfører

Tingsletta er tilknyttet TOBB (Trondheim og Omegn Boligbyggelag). Dette innebærer at de står for regnskapsførsel og annen administrativ bistand.

Som andelshaver i Tingsletta er du medlem i TOBB. Dette gir tilgang til ulike fordelsprogrammer, medlemstilbud og annet.

Les mer om dette og annet på deres hjemmeside www.tobb.no

Besøksadresse: Krambugata 1, 7011 Trondheim

Postadresse: Postboks 2424 Sluppen, 7005 Trondheim

Telefon: 73 83 15 00