Styring og drift av borettslaget

Driften av Tingsletta borettslag er organisert på vanlig vis med et styre som velges på generalforsamlingen hvert år. Styremedlemmer velges for 2 år.

Tingsletta er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB).

 

Fakturaadresse:

Tingsletta borettslag
v/TOBB Eiendomsforvaltning AS
C/O fakturamottak
Postboks 4393, Vika
8608 Mo i Rana


Postadresse:

Tingsletta Borettslag
v/ TOBB
Postboks 2424, Torgarden
7005 Trondheim