Driftsmeldinger


22.08.2020

Generalforsamling holdes digitalt 31.08. Se innkalling for mer info. 

24.06.2020
Rørfornyingen vil komme med en ny framdriftsplan etter sommeren. Før sommeren utføres noen mindre arbeider som avtales direkte med hver enkelt andelseier.

Kundeservice Altibox: 
Tlf.  74 15 02 00 
www.altibox.no

Kontaktinfo Tingsletta BL

Bruk skjema for å sende inn henvendelse til styret. Det finner du her

Telefon: 
styremedlemmer
E-post:
tingslettabl@gmail.com

Ved forsikringsskade

info@tobb.no

73 83 15 00

les her for akutt skade