Dugnad våren 2019

Tirsdag 23. april kjører vi som vanlig en dugnad for å gjøre vårpussen på våre fellesområder.

Samme dag vil det bli satt ut containere for hageavfall og restavfall på samme sted som tidligere år. Containerne vil stå fram til fredag og vil bli tømt underveis så vi ber alle om å prioritere dugnad og fellesskapet framfor eget avfall og hage på den dagen vi har satt av til dugnad.

Det er utført en grovfeiing før påske og finfeiing vil pågå uka etter påske. Kost gjenværende grus ut fra kantstein og unngå å koste det i hauger. Der det blir store hauger av grus kan det samles på et egnet sted for senere fjerning eller brukes på plasser og stier.

Avfall

Som vanlig skal det ikke kastes spesialavfall i containeren for blandet avfall, og det skal ikke være faste masser og jord/sand i containeren for hageavfall. Se eget infoskriv

Det er viktig å merke seg at dette er en ordning beregnet på at man kan kvitte seg med ulikt smårask en har samlet, ikke til å kaste store lass etter oppussing e.l. Dette forutsettes det at en selv får kjørt bort.

Bruk dørene på containerne så lenge som mulig og fyll godt opp innerst i containerne først, slik at vi får utnyttet plassen best mulig.

Grilling med mer

Styret har fått tilskudd for å kunne stille med grill, grillmat og tilbehør for alle som deltar på dugnad. Så her skal ingen gå tom for energi til dugnadsinnsats. 

NB! Våre tønnegriller er i veldig dårlig forfatning. Har du en gammel grill som kan brukes til formålet på dugnaden så trenger vi minst et par griller til dugnaden. Det samme gjelder noen som vil ta ansvar for å grille.


Takk til NTE, vår bredbåndsleverandør, for bidraget!

Dugnadsoppgaver
(vil oppdateres i dagene før dugnad, kom gjerne med forslag til tiltak):

  • Raking av fellesplener, fjerning av grus
  • Rydding av fellesområder
  • Fjerne jord, grus og vekster langs og på kantsteiner
  • Fjerne løv og div. i takrenner garasjer
  • Bytte nett på målene i kunstgressbanen (nett i bod ved endevegg Stallmv. 8a)
  • Grille pølser tirsdag (Trenger minst et par som ønsker å ta litt ansvar her)

Tingvegen:

  • Lekeplass Tingvegen partall: demontere klatreapparat ved husker (kastes i container)
  • Ende T4A - fjerne heller eller legge de pent
  • Ende T7A - fjerne buskas og rydde litt
  • Bakside T23 og T25: rydde og ordne i "dal"

 

PS! Containere står helt til fredag så det er fritt fram å bidra hele uka om tirsdag ettermiddag ikke passer.