Med en hel uke til disposisjon er det god tid til å få gjort det som trengs og for alle å bidra. Det vil dessverre ikke bli noen fellessamling i år. En liste med oppgaver vil bli lagt ut her på tingsletta.no før uke 17, men det som alltid må gjøres er rydding, kosting og raking.

Som vanlig vil det bli satt ut containere for blandet avfall og hageavfall på de vante plassene i Tingvegen og Fjøsmestervegen. Disse vil stå til mandagen i uka etter og tømmes etter behov, så her er det god til å bli kvitt avfall fra dugnad og egne hager og boder.

Husk å følge de vanlige sorteringsreglene og kast ikke plast, jord, grus/stein eller masser i hageavfall. I containere for blandet avfall skal det ikke kastes spesialavfall eller avfall fra din oppussing.

Se denne oversikten over hva som IKKE kan kastes i blandet avfall.

Dugnadsoppgaver:

  • Koste/rake all grus og stein av plener
  • Rake fellesområder for løv og kvist og nedblåste greiner
  • Kost grus ut fra kantstein men IKKE i hauger. Ta gjerne å kjør noe av grusen som dekke til stien i grøntdraget.
  • Klipping av hekker i fellesområder
  • Maling av flaggstang i Tingvegen (og Fjøsmestervegen?). Innkjøp av nødvendig utstyr refunderes av styret.

Mer kommer til lista i løpet av uka