Styrets opphever vedtak om stans i bruk av trampoliner på fellesområder med virkning fra 12. juni. Husk kravet om at medeierliste må sendes styret før utsetting/bruk.

Se her for regler for trampoliner på fellesområder

Områdene på enden av Fjøsmestervegen 20 og Tingvegen 8 kan ikke benyttes en stund framover pga. reetablering av plen og pleie av grøntarealene.