Vi ønsker å informere dere om noen utfordringer Trondheim Renholdningsverk har opplevd med tømming av containerne utenfor Fjøsmestervegen 6D. Vi har blitt gjort oppmerksomme på at containerne er blitt innparkert på en måte som hindrer tømmingen av dem, og det er dessverre ikke mulig å løfte containerne over bilene.

For å løse denne situasjonen har vi oppfordret Trondheim Renholdningsverk til å ta kontakt med Trondheim Parkering og anbefalt at de bistår med å fjerne eller flytte biler ved tømming av containerne. Vi håper dette vil bidra til å sikre regelmessig og effektiv tømming.

Vi ber derfor alle beboere om å være oppmerksomme på viktigheten av å ikke parkere foran containerne. For å sikre tilgjengeligheten og unngå ytterligere forsinkelser i tømmeprosessen, ber vi om at dere respekterer området rundt containerne og ikke blokkerer adkomsten.

Vi vil også informere om at det er et parkeringsforbud foran containerne, og vi ber alle om å overholde dette forbudet for å sikre en smidig tømmeprosess uten unødvendige hindringer.