De fleste pipene er nå satt ned, det er noe komplettering som står igjen. Det som vil skje de neste ukene er komplettering av piper, montering av ovner som beboere har kjøpt selv og komplettering av ovner der det mangler deler.

Denne jobben skal være ferdig i løpet av 14 dager.

Vi har nå fått tilsendt ferdigattester for hele Fjøsmestervegen og har begynt å motta de første for Tingvegen. Ferdigattestene oversendes prosjektleder hos TOBB for kontroll og registrering før de videreformidles til den enkelte andelseier.

NB! Er det beboere som har kjøp ovn selv, gi beskjed til TOBB eller entreprenør. Vi har nok ikke oversikt over alle som har kjøpt ovn utenom prosjektet. Se prosjektsidene for kontaktinfo.