Planlagt oppstart i uke 10, men forhåndsinspeksjon starter allerede denne uka.

Framdriftsplan Tingvegen partall

Det vil, som alltid, kunne forekomme endringer på framdriftsplan.