I løpet av våren og sommeren har TOBB bistått i å gjennomføre en anbudskonkuranse for å innhente tilbud fra flere entreprenører. Framdriften har vært litt redusert pga. corona-situasjonen, men styret har nå valgt entreprenør. Nå følger en periode med dialog og tilpassing i samarbeid med valgte entreprenør. Målet er oppstart på minst én lekeplass i løpet av høsten. Lekeplassene vil så bli fordelt på de neste to årene også, slik at man oppfyller generalforsamlingens vedtakspunkt om å ikke finansiere rehabiliteringen med lån.

PS! I innkallingen til Generalforsamlingen refereres det i styrets årsmelding til en kommende sak om Lekeplassene. Det er ikke en egen sak på Generalforsamlingen, men en nyhetssak med statusoppdatering her på hjemmesidene.