Entreprenøren informerer om at det gjenstår 2- 4 uker med montering av piper og utvendig arbeider. Når dette er ferdig vil de starte med å ettermontere ovner. De vil da gjøre dette i samme rekkefølge som prosjektet som helhet. Det vil si at de starter i Fjøsmestervegen del 1 osv.