Alt er ennå ikke på plass mtp. skilting og andre forberedelser for innføring av parkeringskontroll. Innføring kontroll utsettes til våren. Nærmere varsel og informasjon om ordningen kommer når det er klart.