Fra og med 1. april vil Trondheim parkering starte parkeringskontroll på borettslagets indre område i Fjøsmestervegen og Stallmestervegen for å håndheve borettslagets regler om parkeringsforbud på indre område. Det vil være tillatt med korte opphold for av-/pålessing av bil. Det betyr at det skal være aktivitet ved bilen. Trondheim parkering vil observere parkerte biler i 10 minutter før ev. bot gis. Håndverkere som jobber i våre boliger og som har uniformerte biler vil bli unntatt kontrollen.
 
Fra og med 1. mai vil det også bli oppstart av parkeringskontroll på våre egne parkeringsplasser i Fjøsmestervegen og de parkeringsplassene vi disponerer hos Bromstadenga borettslag. Her vil det bli løsninger for registrering av biler og gjester. Mer info om dette kommer når det nærmer seg 1. mai og denne vil også bli lagt ut her på tingsletta.no