Oppdatert  26. januar

Følgende endringer gjøres med parkering:

Tingvegen Sør - Nye Carporter og stenging deler av område 2/4:

Fra og med fredag den 26. januar 2024, vil vi åpne 4 nye carporter og 7 parkeringsplasser i del 4/4 av Tingvegen sør.
Samtidig stenges deler av område 2/4 i Tingvegen. Se kartutsnitt under.

NB! De nye carportene er midlertidig forbeholdt de som hadde tilsvarende plassert garasje fram til ny tildeling gjøres. Disse vil få direkte beskjed.

Nye tilgjengelige plasser fra 26. januar:

 

Nye stengte plasser fra 26. januar:

Fjøsmestervegen - carporter åpner:

I tillegg, fra fredag den 19. januar 2024, kl. 16.00, er nye carporter i Fjøsmestervegen tilgjengelige for bruk. Installasjonen av elbilladere pågår, og på grunn av dette må sperrebåndene forbli på plass i et par uker.