Prosjektet er i gang. Entreprenør og Tobb har startet opp med befaring i Fjøsmestervegen 2 - 16 før jul.

Arbeidet er delt i 3 hoveddeler der det er valgt å starte med Fjøsmestervegen 2 - 16 i første fase. Andre fase vil være Fjøsmestervegen 18, 20 22, 26, 28 og 30 og tredje fase vil inkludere hele Tingvegen (Det er pr nå uavklart om dette deles i ulike faser pr nå).  

Nå avventes det piper, ovner og godkjenning før entreprenør kan starte arbeidet med rivning og reetablering av pipeløp (Det må søkes spesifikk godkjenning pr enhet). Befaring i boligene i fase 2 og 3 vil nå gjøres fortløpende når de for alvor kommer i gang med prosjektet, enten denne uken  eller neste uke. 

Vi kommer tilbake med full framdriftsplan og mer detaljer i de neste dagene.