Vi har åpnet de første ladere i Tingveien. Etter lang venting på måler er vi altså i gang. Vi oppfordrer alle som har behov for lading å registrere seg. Styret har sett på dette med lading i egne garasjer, disse er i så dårlig stand at det ikke er hensiktsmessig å etablere lading før vi har avgjort hva videre vei blir for Garasjeprosjektet.

Arbeidet i Fjøs- og Stallmestervegen er underveis. Der startes det senest i oktober med utbygingen. I Garasjene vi disponerer hos Bromstadenga vil det bli mulig med lading, mens garasjene vi eier i Fjøsmestervegen er i så dårlig forfatning at disse ikke vil være mulig å etablere lading i på dette tidspunktet. Styret jobber parallelt med Garasjeprosjektet og vil komme med mer info om dette i løpet av høsten.


Følg med her for mer info ang. lading.