Avstenging gjelder for avmerkede område i kartutsnittet under: