Nytt Tingfo finner du på disse sidene.

Vi vil også dele ut fysisk til de andelene som ikke er registrert med e-post i portalen, samt at vi vil benytte vår nye løsning med infobokser på lekeplassene for første gang. Se om du finner Tingfo i den blanke infokassen neste gang du er på en av lekeplassene.