Fra og med  nå skal alle skader meldes til skadetingsletta@tobb.no eller til TOBB på tlf. 73 83 15 00

TOBB vil deretter håndtere melding til Gjensidige og oppfølging av skadesak.

Se her for mer info og hva du skal gjøre ved akutt vannskade.