Det foreligger ny framdriftsplan for rørfornyingen. Den kan dere finne her. Årsaken til forskyvning har vært sykemeldinger hos leverandør. De er tilbake i drift igjen nå. Denne informasjon skal ha blitt utlevert på mandag til alle som er i rekkene som er berørt. 

På onsdag 9.12 ble det hentet ut nøkler for alle leilighetene i rekkene som er berørt. Det viste seg i første runde at det var i flere tilfeller nødvendig å komme seg inn i leilighetene ved siden av berørt enhet. Dette fordi rørsystemet ofte er delt mm. Endeenhetene har også stakeluke som må brukes for å komme til i enkelte tilfeller. 

NB!: Her kan dere også finne Rutine i forbindelse med Covid-19