Generalforsamlingen blir digital i år som i fjor. Ny dato er satt til 9.juni. Innkalling kommer snart digitalt og i posten