Forberedende arbeider for maling starter straks. I år er det Tingvegen, oddetallsiden som skal males. Neste år fortsetter man på partallssiden.

Vi avventer selve malingen til en beslutning om farger i en ekstraordinær Generalforsamling før sommeren.

Når Tingvegen er ferdig malt i løpet av 2024 vil Fjøsmestervegen og Stallmestervegen stå for tur de påfølgende årene.

Se prosjektsidene for mer informasjon om tiltaket