Avtale med Ohmia Charging er inngått, men søknadsprosess for bl.a. graving kom ikke tidsnok til å få gjort graving før vinteren. Arbeidet med etablering av plassene vil derfor påstartes når våren kommer. I første omgang er det noen p-plasser i Tingvegen som vil bli knyttet opp til løsningen. Det vil samtidig graves flere steder i borettslaget for å forberede for videre utbygging.

Avtalen med Bromstadenga borettslag lar dessverre vente på seg, men vi iverksetter også der så fort dette er på plass, men tidligst til våren.