Vi har endelig kommet til enighet med våre naboer ang. mulighet for å lade i Stall- og Fjøsmestervegen.

Ladeløsning vil bli etablert i løpet av juni måned. Som i Tingvegen vil utbygningen skje gradvis, og det vil kunne bli behov for omdisponering av enkelte plasser for mest mulig effektiv bruk av infrastrukturen. De som blir berørt av dette vil få en direkte henvendelse av Styret om det blir aktuelt. 

Det er ikke åpnet for bestilling på Ohmias nettsider ennå. Vi vil legge ut informasjon om dette så snart det er klart.