Generalforsamlingen har vedtatt følgende i de to sakene:
2.1: Ang. garasjer: Styret prosjekterer alternativ 4. P-hus og Carporter. Dette inkluderer imidlertid alternativ 1 og 2. Endelig avgjørelse vil bli tatt på en kommende generalforsamling, fortrinnsvis våren 2022. 

2.2: Det etableres nye piper med til-luft. Mer informasjon om dette prosjektet vil bli tilgjengeliggjort fortløpende. 

Generalforsamlingsprotokoll vil bli tilgengelig etter renskrivning og signering.