Med en hel uke til disposisjon er det god tid til å få gjort det som trengs og for alle å bidra. Det vil dessverre ikke bli noen fellessamling i år. En liste over oppgaver finner du nederst i denne artikkelen.

Som vanlig vil det bli satt ut containere for blandet avfall og hageavfall på de vante plassene i Tingvegen og Fjøsmestervegen. Disse vil stå til mandagen i uka etter og tømmes etter behov, så her er det god til å bli kvitt avfall fra dugnad og egne hager og boder.

Husk å følge de vanlige sorteringsreglene og kast ikke plast, jord, grus/stein eller masser i hageavfall. I containere for blandet avfall skal det ikke kastes spesialavfall eller avfall fra din oppussing.

Se denne oversikten over hva som IKKE kan kastes i blandet avfall.

Dugnadsoppgaver:

  • Koste/rake all grus og stein av plener
  • Rake og rydde fellesområder for løv og kvist og søppel
  • Kost grus ut fra kantstein men IKKE i hauger. Ta gjerne å kjør noe av grusen som dekke til stien i grøntdraget.
  • Klipping av hekker i fellesområder
  • Maling av flaggstang i Tingvegen (og Fjøsmestervegen?). Innkjøp av nødvendig utstyr refunderes av styret.

Mer kommer til lista i løpet av uka