Årets generalforsamling ble avholdt i Strindheim kirke og 72 stemmeberettigede møtte opp, i tillegg til 14 fullmakter. Total 86 stemmer.

I tillegg til de faste sakene var en beboersak om tilbygg i Stallmestervegen 8 b og a. Her ble alternativ 1 til vedtak vedtatt med stort flertall. Det ble valgt to nye styremedlemmer for kommende periode.

Protokoll fra generalforsamlingen er lagt ut her på hjemmesidene og kan også finnes på “Min side” på tobb.no

Oversikten over styremedlemmer er også oppdatert for kommende periode.

Beboermøte/info fra styret

Garasjesaken
Styret informerte om status på garasjesaken. Vi har mottatt priser fra flere entreprenører på de ulike alternativene for utbygging. TOBB holder på med en gjennomgang og vil straks ha klart en sammenstilling over alle tilbud og tilhørende priser. Dette vil være noe av grunnlaget i en ekstraordinær Generalforsamling som planlegges før sommeren.

Informasjon vil bli oppdatert på prosjektsidene i tiden fram til den ekstraordinære Generalforsamlingen.

Nye farger på husrekkene
I forbindelse med at vi straks skal i gang med vedlikeholdsmaling av alle husene i borettslaget har det kommet et beboerinitiativ om å se på nye farger for husene. Det viktigste argumentet er at det pr. i dag er mye grått, og at man bør finne nye farger som henger sammen som en helhet.

Styret syntes det var et godt innspill og kontaktet først Byantikvaren og NTNU for å høre hva de tenker. De var begge veldig positive til at vi ville gjøre noe med dagens farger. Styret ville at denne jobben skulles gjøres av fagfolk for å få et gjennomarbeidet og helhetlig forslag til nye farger.

Borettslaget har derfor inngått en avtale med Koi fargestudio. De har fått i oppdrag å levere 6 komplette fargepaletter for våre hus, samt en palett for garasjene. De vil i det arbeidet se på helheten i vårt område, sammenheng mellom husene og også sammenhengen til området rundt vårt borettslag.

Grunnlaget vil bli lagt fram i ekstraordinær generalforsamling før sommeren. Det vil kreve 2/3 flertall for å endre farger. Maling starter til sommeren, med eller uten nye farger.