Det oppdaterte grunnlaget finner du på prosjektsidene til garasjeprosjektet.

Innkalling til generalforsamling kommer i løpet av uke 24.