På grunn av situasjonen med Covid-19 har det ikke blitt avholdt Generalforsamling ennå. Ny frist for gjennomføring er 31. august. Usikkerheten rundt smittesituasjonen er fortsatt betydelig og det vil derfor i august bli avholdt en digital generalforsamling. 

For å kunne avgi stemme digitalt må man ha en bruker i TOBBs portal. Vi oppfordrer alle til å opprette seg en bruker der. Har du allerede en bruker oppfordrer vi deg til å logge inn og oppdatere kontaktinfo.

TOBB har sendt ut en brukerveiledning for oppretting av bruker.

Styret ser også på mulighetene til å avgi stemme ved oppmøte/stemmeseddel for de som har behov for det. Mer info kommer rett etter sommerferien.