Ekstraordinær Generalforsamling ble avholdt i Strindheim kirke tirsdag 20. juni.

Det var to saker til behandling:

2.1 - Fargeendring husrekker

2.2 - Garasjer, beslutning ny parkeringsløsning

Det var 145 stemmer til stede og det skulle vise seg at det ble en veldig jevn avstemning i begge saker.

Kort oppsummert så ble det vedtatt at husrekkene skal males i den nye fargepaletten foreslått fra Koi fargestudio, og vi skal erstatte dagens garasjer med carporter.

Fullstendig protokoll fra møtet finner du på samleside for generalforsamlinger.

Det kan forventes oppstart på begge prosjekter like over sommerferien. Styret kommer tilbake med mer info om prosjektene etter hvert.