Hei kjære beboere!

Vi ønsker å høre deres meninger om parkeringsfasilitetene i borettslaget. Derfor vil vi i samarbeid med Sentio gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge behovene for parkering. Vi ønsker å vite om dere foretrekker uteplass eller carport, om det er behov for flere parkeringsplasser og om noen av dere trenger lading for elbilen deres. Dette gir og en pekepinn på antallet carport og eventuelle justeringer i arbeidet med carport.

E-postene fra Sentio vil ha avsenderadressen 'tingsletta-NNNNN@svar.sentio.no', og SMS-er vil komme fra avsenderen 'Tingsletta'. Dere vil motta disse meldingene i løpet av de kvelden (25.09.2023) eller morgendagen (26.09.2023), og vi ber dere svare på undersøkelsen så snart som mulig.

Undersøkelsen er en oppfølging av et vedtakspunkt fra den ekstraordinære generalforsamlingen:
Styret skal gjennomføre en mer grundig undersøkelse blant beboerne for å kartlegge hvor mange som ønsker og er villige til å betale for carport. Ved manglende interesse for carport kan antall carporter reduseres fra de 126 antatte.

Vi ønsker å takke dere på forhånd for deres deltakelse. Resultatene fra undersøkelsen vil hjelpe oss med i arbeidet med parkeringsløsningen.

Vennlig hilsen,
Styret Tingsletta