Dato for årets Generalforsamling i Tingsletta borettslag er satt til 26. april. 

Du kan finne infoskriv her

Vi gjør oppmerksom på at e-post til styret nå er endret til  styret@tingsletta.no

Det vil komme innkalling med flere detaljer og saksliste når datoen nærmer seg.