BP Entreprenør jobber nå med å etablere en midlertidig parkeringsplass i området Nord for Fjøsmestervegen 4 og 8. Dette vil være parkeringsplasser for de som til enhver tid blir berørt av carportprosjektet.

Riving av garasjene  og etablering av nye carporter vil bli utført område for område. Det er ennå ikke helt klart rekkefølge og framdrift. En framdriftsplan vil bli lagt ut på disse sidene når den er klar.

I anleggsperioden vil det være en mer krevende parkeringssituasjon for alle, og mange må regne med å gå litt ekstra langt i den perioden deres vanlige parkering er berørt av prosjektet. Vi håper på forståelse for dette og ser fram til at alt er ferdig bygget i løpet av neste år.

Under kan du se et kart som viser hvor den midlertidige parkeringen etableres (område markert med rosa)