Framdrift

Hele framdriftsplanen er nå revidert for å bedre balansere ulike hensyn som f.eks. framdrift og parkeringssituasjon. Det er en del endringer så vi ber alle om å se på den nye framdriftsplanen, slik at dere er oppdatert på hva som skjer når i prosjektet.

Vi vil sende ut SMS med varsel til alle som har parkering der det blir oppstart i nye områder.

Det kan fortsatt bli behov for endringer, og oppdateringer vil bli lagt ut her.

Parkering

Den generelle regelen er at alle benytter sin plass når den er tilgjengelig og midlertidig parkeringsplass og Bromstadekra når den ikke er tilgjengelig. Det har så langt vært svært god plass i Bromstadekra. Ingen parkering på indre område og plener! 

Kommende endringer:

Fra mandag 30. oktober:

Tingvegen Nord blir utilgjengelig til og med onsdag 1. november pga. asfaltering.

Tingvegen sør, 1 og 2 blir tilgjengelig for parkering (helt til over nyttår)

Fjøsmestervegen 1 og 2 blir begge utilgjengelige. 

Fra mandag 6. november:

Tingvegen sør 3 og 4 blir utilgjengelig til over nyttår pga. riving. Vi vil vurdere muligheten til å holde området åpent for parkering i jula og kommer tilbake med nærmere informasjon når det nærmer seg.


Se prosjektsidene for mer informasjon om parkering i prosjektperioden