Alle større eller mindre byggetiltak skal som minimum varsles styret og de nærmeste naboene i rimelig tid før planlagt oppstart. 

Tiltak som må søkes til styret:

 • tilbygg
 • boder
 • fasedeendringer 
  • endring vindu
  • nye kjellervindu
  • endring trapp inngangsparti
  • dører
  • med mer
 • lufteventiler
 • varmepumper
 • ildsted/piper

Tiltak som må varsles styret:

 • platting
 • utskifting kjellervindu (endret størrelse)
 • solskjerming (markise, screen)
 • innvendig oppussing som berører vann/el/konstruksjoner

Listen er ikke uttømmende.

Se også regler for borettslaget for mer informasjon rundt tiltak