Det vil bli utplassert to containere i rundkjøringa i Tingvegen og to containere ved lekeplassen i Fjøsmestervegen. Den minste på hvert sted skal brukes til hageavfall (22m3), de største til blandet avfall (30-35m3).

I blandet skal man ikke kaste spesialavfall, el-avfall med mer. Se her for oversikt. I tillegg er det ikke lov å kaste avfall fra oppussing. Dette må kastes av den enkelte på Heggstadmoen.

I container for hageavfall skal det ikke være stein, masser eller plastikk. Kun avfall fra hagene og fellesområder.

Ellers så gjelder det å bruke hodet og ta hensyn.

Containere vil bli stående til mandag i neste uke og vil tømmes ved behov underveis, så her skal alle få anledning til å kaste sitt. Det er ikke førstemann til mølla som gjelder.