Det har snart gått fire og et halvt år siden borettslaget inngikk avtale med Altibox/NTE om leveranse av TV og internett til alle enheter i Tingsletta borettslag. Den eksisterende avtalen hadde en varighet på fem år og de har levert en god og meget stabil løsning i denne tiden. Siden avtaletiden nærmet seg slutten og markedet har utviklet seg i løpet av perioden var det derfor på tide å se på ny avtale. Styret har i løpet av høsten vært i dialog med tilbydere for å få bedre oversikt over produkt og priser.

Styret har framforhandlet ny avtale med Altibox/NTE som vil trå i kraft i løpet av kort tid. Det er inngått avtale på produktet Altibox Flex M. Dette innebærer at hver andel selv kan velge mellom tre forhåndsdefinerte pakker ut fra om de kun vil ha internett med høy kapasitet, er mest opptatt av TV-tilbudet eller ønsker en mellomløsning. I tillegg har hver andel mulighet til å kjøpe egne oppgraderinger ut fra behov.

Det vil kommer mer detaljert informasjon om avtalen og hvordan man velger pakke og annet tillegg før ny avtale trer i kraft. 

Sammen med at TV2 er tilbake hos Altibox er dette gode nyheter for alle i Tingsletta borettslag.