Som tidligere informert, startet BP arbeidet med riving og graving ved garasjene i Tingvegen 1 den 13. september 2023. Vi setter pris på alles samarbeid og forståelse i denne fasen.

Vi vil nå informere dere om neste trinn i prosessen. Mandag den 25. september 2023 vil rivingen fortsette, og denne gangen er det garasjene utenfor Tingvegen 10 (del 1/4 bilde) som står for tur. Vi ber alle berørte beboere om å forberede seg på dette og ta nødvendige forholdsregler.

Under kan du se plan for videre framdrift. Arbeidene skal legges opp trinnvis, slik at ikke alle plassene er utilgjengelige samtidig. Det betyr at man reetablerer parkeringsmulighet så godt som mulig i områdene som er tidlig ute. Det vil uansett bli redusert kapasitet i perioden og parkeringsplassen ved Bromstadbuen må benyttes. Det er viktig at denne ikke brukes av de som ikke er berørt av carportprosjektet, da dette er den eneste p-plassen for de som er berørte og kapasiteten er begrenset.

Husk å tømme og åpne garasjene før den angitte datoen. Også parkeringsplassene i det berørte området vil bli utilgjengelig en periode i forbindelse med riving og graving.

Tingvegen sør

  • Del 1/4 Oppstart uke 39, mandag 25.09.2023
  • Del 2/4 Oppstart uke 40, mandag 02.10.2023
  • Del 3/4 Oppstart uke 41, mandag 09.10.2023
  • Del 4/4 Oppstart uke 42, mandag 16.10.2023

Fjøsmestervegen

  • Del 1/2 Oppstart uke 43, mandag 23.10.2023
  • Del 2/2 Oppstart uke 44, mandag 30.10.2023

Dette er planen slik den ser ut i dag og vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer underveis.

 

 

Vi vil sende ut e-post og SMS til beboere som er tilknyttet de parkeringsplassene og garasjene som påvirkes av arbeidet i forkant av oppstart.

Husk å sjekke innom hjemmesidene og prosjektsidene jevnlig for oppdatert informasjon. Om du ikke finner den informasjonen du søker nøl ikke med å ta kontakt med styret.

Takk for deres tålmodighet og samarbeid i denne perioden.

Med vennlig hilsen,
Styret