Valgkomitéen melder at de har startet sitt arbeid for å rekruttere kandidater til styret og varamedlemmer. Ta kontakt med valgkomiteen innen 25. februar på e-post asbjorn.j.wexsahl@ntnu.no for interesse.