Hekker og busker vokser mye i sommersesongen og de hindrer fort sikten langs veier og fortau, noe som skaper farlige situasjoner. I tillegg bidrar en velstelt hekk til et bedre bomiljø ved at det ser penere ut i borettslaget.

Oppfordrer derfor alle til å klippe hekker som grenser til deres område/hage, og at man tar en dugnad på hekker som i større grad tilhører fellesområder. Hekkene bør ikke gå lenger ut enn til start på kantstein.

Hengeren for hageavfall står til disposisjon, og alle andelseiere står fritt til å tømme den og bruke den ved behov. Den blir fort full, slik at vanlig rotasjon ikke alltid er tilstrekkelig for å ta unna alt hageavfall.