Underveis i etableringen av nedgravde avfallscontainere i Fjøs- og Stallmestervegen endret Trondheim Kommune deres plan fra en 2-container løsning tilbake til 3. Ny søknad måtte sendes inn for etableringen og denne har vi nå ventet på en god stund. Vi fikk klarsignal før 17.mai og entreprenør går i gang med arbeidet i dag 19.mai. Ferdigstilling forventes i løpet av en 2 ukers periode. Dette inkluderer plenlegging og asfaltering. 

Informasjon om oppstart av nytt system, med kodebrikke, kommer så snart vi har fått planene fra Renholdsverket.