I siste Tingfo ble det poengtert at avløpsrørene/soilrørene i støpejern er i dårlig tilstand og må byttes, og at for alle avløpsrør som ikke er støpt inn i bærende konstruksjoner er dette andelseiers ansvar. Vi vil legge til at dette også gjelder gamle avløpsrør i ABS-plast som man finner i hovedsak i andelene i Tingvegen.

På prosjektsidene har vi lagt ut noen fastpriser på utskifting av disse rørene i kjelleretasjen som andelseiere kan benytte seg av. Vi jobber også med å se på et tilsvarende tilbud for rør i 1.etasje.