I fase 2 er det avgreininger fra hovedledning som skal fornyes. Arbeidene vil ikke medføre like mye avstenging som i fase 1, og vil i utgangspunktet pågå på dagtid mellom kl. 0800-1800 i den uka som er satt av til hver rekke. Det vil under arbeid være stengt avløp og vann til de berørte rekkene. Avløp og vann åpnes etter endt arbeid hver dag. Dvs. at hvis det er vann i krana så er også avløpet åpent for bruk. Provisoriske toaletter vil bli utplassert ved de berørte rekkene.

Framdriftsplan ligger på prosjektsidene her på tingsletta.no og vil løpende bli oppdatert underveis i prosjektet. Det vil gjøres en revisjon av framdriftsplanen i forkant av oppstart for hver pulje.

Utfyllende informasjon ligger på prosjektsidene og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert der.