Tegningene er klare og søknaden sendes til Trondheim kommune i disse dager. Det er 2 containere ved gangveg i Stallmestervegen og 4 containere ved rundkjøring i Fjøsmestervegen. Målet er å ha løsningen på plass i løpet av våren 2020.

Tegninger av løsning:

Fjøsmestervegen

Stallmestervegen

For Tingvegen og ytre del av Fjøsmestervegen sees planlegging og etablering av løsning med nedgravde containere i sammenheng med garasjeprosjektet-