Styret har tidligere varslet at det pga. mye parkering på indre område i Fjøsmestervegen og Stallmestervegen ble vurdert parkeringskontroll.

Borettslaget har nå inngått avtale med Trondheim parkering om parkeringskontroll, Det planlegges oppstart 1. desember 1.februar 2020, og i tiden før dette vil Trondheim parkering sørge for å få på plass korrekt skilting.

Avtalen gjelder for indre områder i Fjøsmestervegen og Stallmestervegen, egne nummererte plasser i Fjøsmestervegen og nummererte plasser som Tingsletta disponerer hos Bromstadenga borettslag. Trondheim parkering har hatt jevnlige kontroller i Tingvegen (inkl. indre veier) da dette er kommunal veg, så disse er ikke inkludert i avtalen.

Styret og Trondheim parkering vil komme tilbake med mer detaljert informasjon rundt hvordan dette vil fungere i praksis med registrering for godkjent parkering med mer.