Byggetiltak og varsling/søknad
10. July 2020

Det er sommer og sesongen for byggetiltak er godt i gang. Les mer om hvilke føringer og regler som gjelder

Forberedelse til digital Generalforsamling
10. July 2020

Det vil bli avholdt en digital Generalforsamling i august. For å kunne stemme digitalt må du ha en bruker i TOBBs portal. Her er en veiledning på hvordan.

Trampoliner fellesområder- oppheving av covid-forbud
11. June 2020

Styrets opphever vedtak om stans i bruk av trampoliner på fellesområder med virkning fra 12. juni. Husk kravet om at medeierliste må sendes styret før utsetting/bruk.

Lading i borettslaget
11. May 2020

Vikting informasjon er lagt ut angående lading i borettslaget.

Bruk av fotballbane
25. April 2020

Det er observert at større grupper med barn spiller fotball på borettslagets fotballbane. Styret oppfordrer til å følge smittevernsregler som kommer fra NFF.

Containere og feiiing
25. April 2020

På grunn av stor pågang på containere var det ikke kapasitet til å tømme våre containere på nytt fredag. Vi forlenger derfor tiden med en uke. Gatefeiing har startet opp

Info om Vårdugnaden
20. April 2020

Årets faste vårdugnad er i gang og varer i år hele uke 17 slik at vi unngår å samles for mange samtidig.

Avfallscontainere - hva kastes hvor
20. April 2020

Containere for avfall er nå på vei å utplasseres og vi ber alle om å følge disse retningslinjene for bruken.

Vårdugnad 2020 i uke 17
13. April 2020

Årets faste vårdugnad blir i år i uke 17, og pga. corona-viruset vil den vare hele uka slik at vi enklere unngår å samles for mange samtidig.

Oppstart parkeringskontroll
18. March 2020

Det vil bli oppstart parkeringskontroll på indre områder i Fjøsmestervegen og Stallmestervegen fra 1. april.

Viktig! Stans i Rørfornyingsarbeidet
12. March 2020

Styret har gjort en risikovurdering rundt coronasmitten, og etter anbefaling fra TOBB er det besluttet at jobb med rørfornyingen blir stanset fra og med mandag 16. mars.

Rørfornying - framdriftsplan Tingvegen partall
04. February 2020

Framdriftsplan for Tingvegen partallside er nå klar.

Lading av elbil
31. January 2020

Arbeidet med etablering av plassen vil påstartes når våren kommer.

Parkeringskontroll - innføring utsatt til våren
31. January 2020

Alt er ennå ikke på plass mtp. skilting og andre forberedelser for innføring av parkeringskontroll. Innføring kontroll utsettes til våren.

Rørfornying - oppdatert framdriftsplan
17. December 2019

TT-teknikk har nå kommet med oppdatert framdriftsplan for rørfornying over nyttår

Drenering Stallmestervegen 16
29. November 2019

Pga. av en forsikringssak i forbindelse med store mengder vann i kjeller blir det gjennomført en drenering av hele rekka Stallmestervegen 16.

Rørfornyingsprosjektet, viktig om andelseiers vedlikehold
26. November 2019

Her kommer en presisering av saken i siste Tingfo angående behov for vedlikehold/utskifting.

Nedgravde avfallscontainere
25. November 2019

Det planlegges en løsning med nedgravde avfallscontainere i Stallmestervegen og Fjøsmestervegen. Søknad til kommunen er klar.

Innføring av parkeringskontroll øvre område
24. October 2019

Styret har vedtatt å innføre parkeringskontroll på øvre område i Tingsletta borettslag fra 01.02.2020

Ny rutine for melding av forsikringsskader
09. September 2019

Fra og med i dag skal alle skader meldes inn via TOBB på skadetingsletta@tobb.no eller tlf. 73 83 15 00