Vårdugnad 2020 i uke 17
07. April 2020

Årets faste vårdugnad blir i år i uke 17, og pga. corona-viruset vil den vare hele uka slik at vi enklere unngår å samles for mange samtidig.

Oppstart parkeringskontroll
18. March 2020

Det vil bli oppstart parkeringskontroll på indre områder i Fjøsmestervegen og Stallmestervegen fra 1. april.

Viktig! Stans i Rørfornyingsarbeidet
12. March 2020

Styret har gjort en risikovurdering rundt coronasmitten, og etter anbefaling fra TOBB er det besluttet at jobb med rørfornyingen blir stanset fra og med mandag 16. mars.

Rørfornying - framdriftsplan Tingvegen partall
04. February 2020

Framdriftsplan for Tingvegen partallside er nå klar.

Lading av elbil
31. January 2020

Arbeidet med etablering av plassen vil påstartes når våren kommer.

Parkeringskontroll - innføring utsatt til våren
31. January 2020

Alt er ennå ikke på plass mtp. skilting og andre forberedelser for innføring av parkeringskontroll. Innføring kontroll utsettes til våren.

Rørfornying - oppdatert framdriftsplan
17. December 2019

TT-teknikk har nå kommet med oppdatert framdriftsplan for rørfornying over nyttår

Drenering Stallmestervegen 16
29. November 2019

Pga. av en forsikringssak i forbindelse med store mengder vann i kjeller blir det gjennomført en drenering av hele rekka Stallmestervegen 16.

Rørfornyingsprosjektet, viktig om andelseiers vedlikehold
26. November 2019

Her kommer en presisering av saken i siste Tingfo angående behov for vedlikehold/utskifting.

Nedgravde avfallscontainere
25. November 2019

Det planlegges en løsning med nedgravde avfallscontainere i Stallmestervegen og Fjøsmestervegen. Søknad til kommunen er klar.

Innføring av parkeringskontroll øvre område
24. October 2019

Styret har vedtatt å innføre parkeringskontroll på øvre område i Tingsletta borettslag fra 01.02.2020

Ny rutine for melding av forsikringsskader
09. September 2019

Fra og med i dag skal alle skader meldes inn via TOBB på skadetingsletta@tobb.no eller tlf. 73 83 15 00

Oppstart rørfornying fase 2
14. August 2019

Fra uke 34 vil arbeidene i fase 2 være i gang. Arbeidene i pulje 1 vil pågå i Fjøsmestervegen 2-16 i uke 34-38. Inspeksjon for pulje 2 vil også skje samme uke.

Husk å klippe hekker
01. June 2019

En oppfordring til alle om å klippe hekker og busker. Ustelte hekker og busker hindrer sikten og skaper ofte farlige situasjoner med barn involvert.

Generalforsamling 2019 - oppsummering
09. May 2019

Tirsdag 7. mai ble årets Generalforsamling i Tingsletta avhold. Det var meget godt oppmøte med totalt 79 stemmer.

Innføring parkeringskontroll Bromstadenga
06. May 2019

Det er registrert at Bromstadenga har varslet oppstart av parkeringskontroll på deres område ved utdeling av lapper på parkerte biler.

Vårdugnad - tirsdag 23.april
16. April 2019

Tirsdag 23. april blir datoen for årets vårdugnad på fellesområdene. Vi finner fram grillene og det blir mat og drikke til alle som deltar.

Nytt Tingfo er lagt ut
12. April 2019

Nytt Tingfo med informasjon om aktuelle saker er lagt ut på disse sidene og beskjed er sendt ut pr. mail. Se i meny under Tingfo.

Parkering øvre område - tildeling faste plasser
31. January 2019

Her kommer en oversikt over fordelingen av faste plasser, samt mer info om parkering på øvre område.

Viktig info om rørfornying
16. January 2019

Entreprenør melder om at det er flere tilfeller der avløp blir brukt underveis i uka for rørfornyingen. Det er kritisk at dette unngås, da det kan få store konsekvenser